کیفیت هوای داخل (بخش اول)

گرد‌آوری و ترجمه: پگاه اشراقی، نیما فروزنده کیفیت هوای داخل چیست؟ زمانی که از «هوای تازه» سخن می‌گوییم، تصاویری عمدتاً طبیعی در ذهن تجسم می‌یابند، دامنه قله دماوند، جنگل‌ها، پارک‌ها و از این قبیل. اما این کیفیت چگونه در خصوص فضاهای بسته درون ساختمان معنی خواهد یافت؟ کیفیت هوای داخل (IAQ) به طور مستقیم به [...]