مسابقه دانشجویی اشری ۲۰۲۱

جزئیات رقابت دانشجویی سال۲۰۲۱ موسسه ASHRAE منتشر شد. مسابقه دانشجویی اشری به صورت سالانه و با هدف تشویق دانشجوییان به مشارکت در عرصه‌های مختلف بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان انجام می‌شود. این رقابت در سه بخش انجام می‌شود: محاسبات سیستم تأسیساتی ساختمان انتخاب سیستم تأسیساتی ساختمان طراحی یکپارچه و پایدار ساختمان موضوع مسابقه ۲۰۲۱ [...]