آسایش آکوستیکی(بخش اول)

آسایش آکوستیکی از اهمیت قابل ملاحظه‌ای در تعیین احساس و ادراک کاربران از فضا و راندمان کاری و عملکردی آنها دارد. این حیطه از کیفیت محیط داخل(Indoor Environmental Quality) در این مقاله معرفی شده است. در ادامه این رشته مقالات به جنبه‌های دیگری از آسایش آکوستیکی خواهیم پرداخت. آسایش آکوستیکی چیست؟ آسایش آکوستیکی در [...]