نور روز در معماری: از دیروز تا امروز

گردآوری و ترجمه: نسترن شفوی مقدم با ورود منابع نور مصنوعی از زمان جنگ جهانی دوم، توجه به استفاده از نور طبیعی کمتر شد و طراحان تصور می کردند ساختمان های بدون پنجره از نظر سرمایش، گرمایش و آکوستیک قابل کنترل ترند؛ ساخته شدن مدارس و کارخانه هایی فاقد پنجره حاصل همین تفکر بود. [...]

اهمیت نور روز در ساختمان ها

نویسنده: نسترن شفوی مقدم برنامه ریزی برای بهره گیری از نور روز در ساختمان ها چه ضرورتی دارد؟ آسایش کاربر در فضاهای داخلی براساس پژوهش‌های تاریخی، انسان در آغاز عصر نوسنگی برای در امان بودن از گرما و سرما، برف و باران و گزند جانوران، به ساخت پناهگاه روی آورد و ساختمان های امروزی را [...]

Go to Top