آسایش آکوستیکی(بخش دوم)

نیما فروزنده در مقاله قبلی در خصوص آسایش آکوستیکی به بیان کلیاتی در این خصوص پرداخته شد. در این مقاله به جنبه‌های آکوستیک در ساختمان‌ها و آسایش آکوستیکی در فضاهای انسان‌ساخت نگاه دقیقتری‌ خواهیم داشت. آسایش آکوستیکی متاثر از سطوح و طبیعت صوت تجربه شده در فضا است. جنبه فیزیولوژیک آسایش آکوستیکی گوش انسان [...]

آسایش آکوستیکی(بخش اول)

آسایش آکوستیکی از اهمیت قابل ملاحظه‌ای در تعیین احساس و ادراک کاربران از فضا و راندمان کاری و عملکردی آنها دارد. این حیطه از کیفیت محیط داخل(Indoor Environmental Quality) در این مقاله معرفی شده است. در ادامه این رشته مقالات به جنبه‌های دیگری از آسایش آکوستیکی خواهیم پرداخت. آسایش آکوستیکی چیست؟ آسایش آکوستیکی در [...]

Go to Top