توضیحات

EDGE

EDGE سیستم گواهینامه ساختمان سبز با تمرکز بر ساخت و ساز های جدید ساختمان های تجاری و مسکونی است. خدماتEDGE شامل نرم افزار بر پایه وب، استاندارد بین المللی و سیستم گواهینامه ساختمان می باشد. نرم افزار EDGE ، مقرون به صرفه ترین راه ها را برای ترکیب گزینه های صرفه جویی در مصرف انرژی و آب در ساختمانهای مسکونی و تجاری جدید ارزیابی می کند. این گواهینامه برای ساختمان جدید، بهره برداری شده و باز سازی شده ارائه می شود.