توضیحات

گواهینامه انجمن مدیریت سبز ایران

انجمن مدیریت سبز ایران که به عنوان یک تشکل غیرانتفاعی و غیردولتی (سمن) ثبت شده با همکاری با سازمان های بزرگ جهانی همچون بنیاد جهانی انرژی، جامعه مدیریت سبز اروپا و … در مسیر توسعه هوش سبز در سطح ملی، اجتماعی و سازمانی گام بر می دارد. این انجمن برای ساختمان های اداری، بیمارستان، رستوران، هتل و دانشگاه ها با در نظر گرفتن برنامه های مدیریتی و آموزشی گواهینامه ساختمان سبز از جامعه مدیریت سبز اروپا ارائه می دهد.گواهینامه رد پای کربن و رد پای آب از بنیاد جهانی انرژی و جامعه مدیریت سبز اروپا نیز توسط این انجمن برای انواع ساختمان ها در نظر گرفته شده است.a

دفتر کار سبز

بخش اعظمی از مصرف منابع در سازمان ها اعم از  انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات و پسماندایجاد شده در واحدهای ستادی و دفاتر مرکزی اتفاق می افتد که عمدتا از دید مدیریت، کنترل و پایش سازمان پنهان می ماند و پیامدهای زیست محیطی و اقتصادی آن محاسبه نمی گردد.

قـانون برنامه ششم توسعه کشور و آیین نامه اجرایی آن کلیه دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای غیردولتی را موظف نموده است جهت کاهش اعتبارات هزینه ای دولت، اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات، کاهش مواد زائد و بازیافت اقدام نمایند .

لینک به سایت موسسه

گواهینامه هتل سبز (هتل پایدار )

ایران به دلیل داشتن آثار فرهنگی،تاریخی و طبیعی می تواند بعنوان مقصد تفریحی و سیاحتی بسیاری از گردشگران خارجی باشد،که این امر می تواند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را در پی داشته باشد.اما ورود گردشگران به منطقه تهدیدی برای منابع طبیعی و همچنین توازن اکوسیستمی آن نیز بشمار می رود.ازآنجایی که صنعت هتل داری بعنوان قلب فعالیت های گردشگری محسوب می شود لذا بررسی وارزیابی اثرات زیست محیطی هتل ها ومحیط پیرامونشان از اهمیت زیادی برخورداراست. حوزه های زیست محیطی مورد تمرکز توسط انجمن مدیریت سبز ایران در زمینه ارزیابی هتل آب، انرژی، زباله، خرید، تدارکات، کیفیت هوا، آکوستیک و چشم انداز می باشد.

لینک به سایت موسسه

گواهینامه رستوران سبز

رستوران ها در فرآیند ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان خود منابع بسیاری را استفاده می نمایند که بهای تمام شده این خدمات متاثر از استفاده بهینه از این منابع است. همچنین در چرخه فعالیت خود، تاثیرات و آلودگی های زیست محیطی بسیاری را به جامعه تحمیل می نمایند. این حوزه ها عبارتند از : انرژی، آب، پسماندها و ضایعات، فاضلاب، مواد اولیه، مواد مصرفی و …
انجمن مدیریت سبز ایران به عنوان یکی از تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا اقدام به جاری سازی سیستم رستوران سبز و اعطای گواهینامه بین المللی در این حوزه نموده است.

لینک به سایت موسسه

گواهینامه بیمارستان سبز

بخش مراقبت از سلامت و بخصوص بیمارستان‏ها تأثیر عظیمی بر روی محیط زیست دارند که اغلب به آن توجهی نمی کنند یا منکر آن می شوند و با هزینه‏ های سنگین استفاده از انرژی، آب و انهدام مواد (ضایعات) مواجه می گردندو همچنین مسائل دیگری نیز بر روی ایمنی و کیفیت خدماتی که فراهم می شود اثر می گذارند. منافع حاصل از طراحی بیمارستان سبز عبارتند از منافه ایمنی، اقتصادی، زیست محیطی، بهداشتی و اجتماعی برای کارکنان و بیماران.

لینک به سایت گواهینامه

گواهینامه دانشگاه سبز

 مدیریت سبز در دانشگاه بر اساس تعریف انجمن مدیریت سبز ایران کنترل منابع در دانشگاه،  کاهش هزینه های عمومی و جاری، کاهش پسماند و پساب، تربیت نسل آینده با رویکرد مسئولیت پذیری زیست محیطی و اجتماعی و ارتقا نظام آموزشی با رویکرد نوین و بهره برداری از فن آوری سبز و جدید  شرح داده شده است.

لینک به سایت موسسه

گواهینامه رد پای کربن و رد پای آب

رد پای کربن شامل انتشار همه گازهای گلخانه ای است که محاسبه آن به دو طریق سازمانی(تمام گازهای منتشره سازمان در چرخه زنجیره سازمان) و محصول( گازهای منتشره در چرخه عمر محصول) صورت می گیرد.

رد پای آب شامل آب آبی، آب سبز، آب خاکستری و کاربرد غیر مستقیم آب شده که با تعیین دوره های زمانی مشخص و محاسبه رد پای آب، گزارش مربوطه آماده و به نهاد ارئه خواهد شد.

لینک به سایت موسسه