توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

مسجد جامع پردیس

ایران، تهران، پردیس

۲طبقه روی زمین و ۳طبقه زیر زمین

۱۳۹۸