توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

مجتمع مسکونی فرزانگان

ایران، تهران

۳۰،۰۰۰

۱۳طبقه روی زمین و ۴طبقه زیر زمین

۱۳۹۶