توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

مجتمع مسکونی جردن

ایران، تهران

۶طبقه روی زمین و ۱طبقه زیر زمین

۱۳۹۷