توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

مجتمع مسکونی الغدیر

ایران، قم

۳۵،۰۰۰

۱۴طبقه روی زمین و ۳طبقه زیر زمین

۱۳۹۸