توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

مجتمع مسکونی الغدیر ۲

ایران، قم

۱۷طبقه روی زمین و ۴طبقه زیر زمین

۱۳۹۳