توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

هتل و مجتمع تجاری کارون

ایران، بوشهر، جم

۷،۰۰۰

۷طبقه روی زمین و ۲طبقه زیر زمین

۱۳۹۶