توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

مدلسازی B.I.M:

مجتمع اداری کیش

ایران، کیش

۲۵،۰۰۰

۱۵طبقه روی زمین و ۲طبقه زیر زمین

شرکت طرح و تکوین