توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

طراحی داخلی، متجمع مسکونی فرزانگان

ایران، تهران

۳۰،۰۰۰

۱۳طبقه روی زمین و ۴طبقه زیر زمین

۱۳۹۶