توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

شهرک ویلایی اردیبهشت

ایران، مازندران، کلاردشت

۲۰،۰۰۰

۱۳۹۱