توضیحات

توضیحات

نام پروژه:

موقعیت:

زیربنا(مترمربع):

تعداد طبقات:

سال:

مدلسازی انرژی:

دفتر مرکزی بانک پارسیان

ایران، تهران

۳۸،۰۰۰

۲۵طبقه روی زمین و ۲طبقه زیر زمین

۱۳۹۳

شرکت طرح و تکوین