توضیحات

برچسب انرژی ساختمان

سازمان ملی استاندارد با همکاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق رده انرژی مصرفی برای ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی اراه داده است. در این شاخص با توجه به اقلیم و میزان مصرف انرژی ساختمان به آن برچسب انرژی(از A تا G) تعلق میگیرد.

لینک به سایت موسسه