گواهینامه سرو سبز

گواهینامه ساختمان سرو سبز ساختمان‌ها اثرات مستقیم و غیرمستقیم گسترده‌ای بر محیط‌زیست دارند. ساختمان‌ها در طول ساخت، بهره‌برداری، نوسازی، تغییر کاربری و تخریب، از انرژی، آب و مواد خام استفاده می‌کنند، زباله تولید می‌کنند و گازهای گلخانه‌ای منتشر می‌کنند. توجه به این حقایق باعث ایجاد استانداردهای ساختمان‌سبز، گواهینامه‌های ساختمان و سیستم‌های رتبه‌بندی با هدف [...]