گواهینامه سرو سبز

گواهینامه ساختمان سرو سبز ساختمان‌ها اثرات مستقیم و غیرمستقیم گسترده‌ای بر محیط‌زیست دارند. ساختمان‌ها در طول ساخت، بهره‌برداری، نوسازی، تغییر کاربری و تخریب، از انرژی، آب و مواد خام استفاده می‌کنند، زباله تولید می‌کنند و گازهای گلخانه‌ای منتشر می‌کنند. توجه به این حقایق باعث ایجاد استانداردهای ساختمان‌سبز، گواهینامه‌های ساختمان و سیستم‌های رتبه‌بندی با هدف [...]

ساختمان سبز

ساختمان سبز ساختمان سبز ساختمانی است که در طراحی، ساخت یا بهره برداری، بر کاهش یا حذف اثرات منفی بر محیط زیست تمرکز دارد و می تواند تأثیرات مثبتی بر آب و هوا و محیط طبیعی ما ایجاد کند. ساختمان های سبز منابع طبیعی گرانبها را حفظ می کنند و کیفیت زندگی ما را بهبود [...]

Go to Top