گرد‌آوری و ترجمه: پگاه اشراقی، نیما فروزنده

کیفیت هوای داخل چیست؟

زمانی که از «هوای تازه» سخن می‌گوییم، تصاویری عمدتاً طبیعی در ذهن تجسم می‌یابند، دامنه قله دماوند، جنگل‌ها، پارک‌ها و از این قبیل. اما این کیفیت چگونه در خصوص فضاهای بسته درون ساختمان معنی خواهد یافت؟

کیفیت هوای داخل (IAQ) به طور مستقیم به میزان هوای تازه فراهم شده در محیط با توجه به تعداد ساکنین در فضا باز و نوع فعالیت در آن باز می‌گردد، و سه جنبه مشخص دارد:

جنبه فیزیولوژیک کیفیت هوای داخل و آسایش مربوط به آن:

ما انسان‌ها به طور میانگین حدود ۱۲هزار لیتر هوا در روز استنشاق می‌کنیم. قابلیت ما در ارزیابی کیفیت این هوا عموماً شامل دو حس می‌شود: حس بویایی و حس عمومی ما در تشخیص محتویات شیمیایی آزار دهنده و مضر در هوای پیرامون ما.

جنبه فیزیکی کیفیت هوای داخل و آسایش مربوط به آن:

تأثیر آلاینده‌های هوای داخل (مانند گاز‌ها و بخارات) روی ادراک کیفیت هوای داخل و سلامت ما، متأثر از متغیرهای محیطی داخلی مانند نرخ تهویه، سرعت جریان هوا، دما، رطوبت، و نوع فعالیت‌های جاری در فضا است.

جنبه روانی اجتماعی کیفیت هوای داخل و آسایش مربوط به آن:

تلاش‌ها و منابع زیادی صرف فهم درست این جنبه از کیفیت هوای داخلی شده‌است. بخش عمده این تلاش‌ها متمرکز بر آلاینده‌ها و بوهای نامطلوب، و متمرکز بر تأثیر آنها بر محیط‌های کاری و آموزشی بوده است.

منابع آلاینده‌های داخلی عمدتاً شامل موارد زیر می‌شوند:

  • منابع خارجی تولید آلاینده‌ها (ترافیک و صنایع)
  • فعالیت‌های مرتبط با کاربران و کالاها(مصرف تنباکو و دخانیات، محصولات نظافتی، چاپ)
  • سطوح خارجی و تمام شده (Finishing) داخل فضا (رنگ‌ها، مبلمان، کفسازی طبقه و پوشش دیوار‌ها)
  • اجزاء سیستم تهویه (فیلترها، داکت‌ها، رطوبت‌زن‌ها)

آیا می‌دانستید؟

با توجه به پژوهش‌های انجام شده، کیفیت پایین هوا و افزایش دما به صورت مستقیم بر عملکرد کارکنان تا ده درصد تأثیر منفی خواهد داشت. این پژوهش‌ها با ارزیابی مشخصه‌هایی از جمله سرعت تایپ کارکنان انجام شده‌است.

منبع:

Source: Health, wellbeing & productivity in offices. The next chapter for green building. World green building council.

اما آلاینده‌های فضای داخل چه هستند؟

  • آلاینده‌های مختلف فضای داخل به دو گروه عمده قابل دسته بندی هستند (آلاینده‌های اصلی):

آلاینده‌های فیزیکی-شیمیایی: گازها و بخارات (ارگانیک و غیر ارگانیک) و ذرات موادی مانند دی اکسید کربن، مونوکسید کردن، ترکیبات آلی فرار، ذرات، فیبرها، اوزون، و غیره.

آلاینده‌های بیولوژیک: غبار و ذرات میکروبیولوژیک شناور در هوا که از ویروس‌ها، باکتری‌ها، قارچ‌ها، حشرات، پرندگان و سایر جانواران و گیاهان سرچشمه می‌گیرند.

و آلاینده‌های فرعی شامل:

محصولات موجود در فضا با نشر مواد (ذرات و گازها) که از خود این محصولات (انتشارات اولیه) سرچشمه گرفته، و در تماس مستقیم با سایر محصولات و یا در طی استفاده از آنها منتشر می‌شوند. شدت قرارگیری انسان در معرض این انتشارات و آلاینده‌ها تابع عواملی مانند نرخ تعویض هوا در ساختمان، سرعت جریان هوا، دما، رطوبت نسبی، فعالیت‌های داخل فضا و مدت زمان این قرارگیری دارد.

بنابراین گام ابتدایی در کنترل آلایندگی هوای داخل، حذف انتشارات آلاینده‌های اولیه و ثانویه و منبع آنها است که تنها به کمک جلب توجه به مواد اولیه و مصالحی که به داخل فضای کار و زندگی آورده می‌شوند، امکان‌پذیر خواهد بود. صنایع زیاد محصولات خود را با این رویکرد تولید می‌کنند. شامل محصولات بدون فرمآلدهید، و محصولات طبیعی.

در بخش‌های بعدی مطالب مربوط به سایر جنبه‌های کیفیت هوای داخل و راهکارهای عملی در طراحی و ارزیابی طرح‌های معماری خواهیم پرداخت.

این مطلب برگرفته از سایت مالتی هاب  است.

گرد‌آوری و ترجمه: پگاه اشراقی، نیما فروزنده