نیما فروزنده

ملاحظات اشغال مجدد ساختمان‌ها

با طولانی تر شدن دوران پاندمی و تمایل شرکت‌ها به حضور مجدد افراد در فضاها و ساختمان‌های اداری تجاری، ملاحظاتی مهمی در این خصوص می‌بایست توسط صاحبین مشاغل و مدیران این شرکت‌ها به منظور اطمینان خاطر از ایمنی کارکنان، مورد توجه قرار گیرد. این گزارش سیبسی انگلستان ناظر به همین مقوله است که در این مقاله مختصراً به رئوس مطالب ذکر شده در آن اشاره‌ می‌شود.

ملاحظات مدیریتی

  1. مدیریت کارکنان حاضر در ساختمان می‌بایست پیش از اشغال مجدد ساختمان پس از دوره تخلیه و قرنطینه خانگی، جدول زمانی‌ای برای حضور کارکنان تهیه کند. این برنامه باید با هدف به حداقل رساندن خطر انتقال بیماری میان کارکنان در زمان حضور در فضای شرکت تدوین و تعریف شود.
  2. در شرایطی که هر یک از بخش‌های ساختمان تحت تملک شرکت‌ها و گروه‌های مختلفی است، مدیریت ساختمان باید در گام ابتدایی با هر یک از این گروه‌ها ارتباط برقرار کرده و از برنامه شروع به کار و اشغال مجدد فضاهای مرتبط با این شرکت‌ها اطلاع کسب کند.
  3. زمان‌های در نظر گرفته شده در برنامه‌ها برای حضور در فضاهای کاری نباید مغایرتی با دستورات دولتی داشته‌باشد.
  4. تمامی وظایف و امور انجام شده در ساختمان‌های تجاری توسط نیروی انسانی صورت می‌پذیرد، بنا‌براین فارغ از طبقه‌بندی‌های قبلی در خصوص میزان خطر مشاغل مختلف، در شرایط جدید، هریک از افراد می‌توانند در معرض خطرات جدیدی قرار گیرند، از این جهت برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت منابع انسانی در زمان حضور آنها در این بناها لازم و ضروری است.
  5. ترجیحاً می‌بایست یک نفر مسئول نظارت بر برنامه اشغال بخش‌های مختلف ساختمان بوده و ناظر بر تأثیرات این برنامه‌ها بر بخش خدمات ساختمان باشد. همچنین تمامی تصمیمات و برنامه‌ها می‌بایست ثبت شوند.
  6. این فرد می‌بایست مخاطرات ناشی از الگو‌های اشغال ساختمان ساختمان را تشخیص داده، به کاربران گوشزد کرده، و در صورت لزوم روش‌هایی به منظور کاهش این خطرات پیشنهاد کند.
  7. مدیریت ساختمان می‌بایست از بی خطر بودن تمامی اقداماتی که جهت اشغال مجدد ساختمان انجام می‌شود اطمینان حاصل کند.
  8. ممکن است در شرایطی نیاز به بازرسی پیش از اشغال مجدد ساختمان باشد. این امر به منظور تعریف و اطلاع‌رسانی در خصوص کم و کیف، زمان‌بندی و ترتیب انجام امور مرتبط با تعمیر و نگهداری و نظافت ساختمان انجام خواهد گرفت.
  9. تیم‌های تعمیر و نگهداری و نظافت ساختمان می‌بایست تحت آموزش‌های مناسب بهداشتی قرار گیرند. ممکن است علاوه بر این امر، نیاز به افزایش نظارت‌های بهداشتی باشد.
  10. برنامه مناسبی برای نظافت و بهداشت بخش‌های مختلف ساختمان، خصوصا قسمت‌هایی که تعداد افراد حاضر در آن بیش از یک نفر است، یا سطوحی مانند دستگیره‌های درها که به طور مداوم توسط افراد لمس می‌شود، خواهد بود.

در مقالات بعدی به ملاحظات دیگر مرتبط با کرونا خواهیم پرداخت.