گردآوری و ترجمه: پگاه اشراقی

شواهد نشان می‌دهد زمانی که سیستم تهویه در یک مکان ضعیف باشد ویروس می‌تواند برای بیش از ۱۰ دقیقه در هوا شناور باقی بماند. در این حالت، سیستم تهویه مناسب می‌تواند شانس انتشار ویروس کرونا در محیط بسته را به شدت کاهش دهد. . موسسه سیبسی اخیرا راهنماهایی برای تامین هوای کافی و ارتقای سیستم های تهویه ای تدوین کرده است. در این بخش به شناخت سیستم تهویه هوا و راهکارهای مفید استفاده از تهویه مکانیکی می پردازیم.

 • تهویه مکانیکی
 • ورود و خروج هوا

در ساختمان هایی که دارای سیستم تهویه مکانیکی هستند زمان کار طولانی تری توصیه می شود. تایمرهای سیستم را تغییر دهید تا حداقل یک ساعت قبل از زمان استفاده از ساختمان، تهویه را با سرعت اسمی شروع کرده و تا یک ساعت بعد از زمان استفاده از ساختمان، سرعت کاهش یابد. هم چنین در صورت امکان بایستی رطوبت نسبی بالاتر از 40% تامین شود.

 • تمیز کردن مجاری داکت ها

تمیز کردن مجاری خطر عفونت را کاهش نمی دهد. بر خلاف سایر عوامل بیماری زا مانند باکتری ها و قارچ ها که می توانند در چنین محیط هایی به تکثیر خود ادامه دهند ، ویروس ها برای تکثیر به سلول میزبان احتیاج دارند. بنابراین ، هیچ تغییری در روش های معمول تمیز کردن و نگهداری مجاری لازم نیست. در آشپزخانه ها و مراکز پذیرایی برای ایمنی در برابر آتش سوزی و تأمین سایر الزامات بهداشت عمومی نیاز به تمیز کردن مجاری طبیعی است و باید با احتیاط های لازم در حد معمول انجام شود.

 • تعویض فیلترها

فیلترها باید با خاموش شدن سیستم عوض شوند و تکنسین ها باید از PPE مناسب از جمله دستکش و محافظت از چشم ، لباس و محافظ شخصی تنفسی استفاده کنند. فیلترهای استفاده شده باید در یک کیسه در بسته و به صورت مناسب دفع شوند.

 • تجهیزات تصفیه هوا

پاک کننده های هوای اتاق به طور موثری ذرات را از هوا پاک می کنند ، اما CO2 ، بوها ، آلاینده های گازی و ترکیبات آلی فرار را از هوا پاک نمی کنند. برای موثر بودن ، دستگاه های تمیزكننده هوا باید دارای فیلترهای HEPA یا انواع دیگری از فیلترها باشند كه قادر به فیلتر ذرات ویروس هستند.

UV ویژه تمیز کردن هوا و تجهیزات اتاق درمان نیز در کشتن باکتری ها و غیر فعال کردن ویروس ها موثر است. اما این به طور معمول تنها یک راه حل مناسب برای مراکز مراقبت های بهداشتی است.

 • آسایش افراد

احساس گرما در فرد تحت تأثیر پارامترهای اصلی فیزیکی زیر است که محیط گرمایی را تشکیل می دهند:

 • دمای هوا،
 • میانگین دمای تابشی ،
 • سرعت نسبی هوا ،
 • رطوبت

علاوه بر این عوامل محیطی، عوامل شخصی نیز است که آسایش حرارتی را تحت تاثیر قرار می دهند:

 • تولید حرارت ناشی از سوخت و ساز بدن
 • میزان لباس.

می توان برای بهبود آسایش حرارتی افراد ، عوامل محیطی را شخصا تنظیم کرد ، خصوصاً در مواردی که تأمین هوای خارج باعث کاهش آسایش می شود. راهنمای CIBSE A روش پیش بینی میانگین رای گیری (PMV) برای اندازه گیری آسایش حرارتی افراد را توصیف می کند ، که می تواند برای دیدن چگونگی تغییر پوشاک و فعالیت متابولیکی برای بهبود آسایش حرارتی استفاده شود.

به طور کلی، هر یک از این اقدامات کنترلی ممکن است در شرایط خاص مناسب باشد ، اگرچه همه مزایا و محدودیت هایی دارند و هیچ یک نمی توانند به طور کامل خطر انتقال را از بین ببرند. در همه موارد ضروری است که بررسی شود تجهیزات برای استفاده مورد نظر مناسب است.