About Nastaran Shafavi

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far Nastaran Shafavi has created 5 blog entries.

پارامترهای معماری موثر بر مقدار نور روز

گردآوری و ترجمه: نسترن شفوی مقدم تامین نور کافی برای انجام فعالیت، ایجاد یک فضای جذاب از نظر بصری وصرفه جویی انرژی از اهداف استفاده از نور روز در فضاست که تحقق آن به طراحی ساختمان و چگونگی استفاده از تکنیک ها و ابزارهای مرتبط، بستگی دارد. به طور کلی، نورگیری یک فضا و نحوه [...]

پارامترهای محیطی موثر بر مقدار نور روز

گردآوری و ترجمه: نسترن شفوی مقدم مقدار نور طبیعی قابل انتقال به داخل ساختمان، در وهله ی اول، تابع اقلیم، موقعیت جغرافیایی و موانع اطراف محل ساخت بناست. بررسی چگونگی سایه اندازی در سایت توسط ساختمان های موجود و درختان اطراف، کمک می کند تا محل مطلوب قرارگیری ساختمان از نظر امکان دریافت بیشتر نور [...]

نور روز و مصرف انرژی

گردآوری و ترجمه: نسترن شفوی مقدم انرژی الکتریکی مورد استفاده در بخش ساختمان از دلایل اصلی تولید گازهای گلخانه ای ست؛ به همین سبب استفاده از نور روز از اصول مهم معماری پایدار به شمار می رود. ساختمان ها مصرف کنندگان بزرگ انرژی محسوب می شوند؛ به طوری که 40% از کل مصرف انرژی و [...]

نور روز و آسایش کاربر- بخش دوم

گردآوری و ترجمه: نسترن شفوی مقدم قرار گرفتن در معرض مقادیر مناسبی از نور روز، موجب بهبود سلامت جسمی و روانی و همچنین افزایش بازدهی می شود.  اثرات غیردیداری نور روز نور روز دارای اثرات گسترده و متنوعی بر انسان هاست که از حوزه ی دیداری هم فراتر می رود و اغلب با عنوان "اثرات [...]

نور روز و آسایش کاربر- بخش اول

گردآوری و ترجمه: نسترن شفوی مقدم عمده ی راهکارهای رایج روشنایی روز، بر کاهش مصرف انرژی متمرکز شده اند و آسایش دیداری و سلامت کاربر را نادیده می گیرند؛ این موضوع می تواند کاربران فضا را با مشکلات جدی مواجه سازد. آسایش دیداری در صورتی که نور یک فضا نامناسب و یا ناکافی باشد، دید [...]

Go to Top