درباره ما

شرکت بومشهر پایدار در 1384 در همکاری با شرکت های مهندسین مشاور مختلف و با هدف ارائه خدمات حرفه ای تخصصی شکل گرفت و در سال 1387 ثبت شد.عمده همکاران این شرکت فارغ التحصیل دانشگاه های شهید بهشتی، شریف، امیر کبیر، تهران و علم و صنعت هستند.حوزه اصلی فعالیت این شرکت در زمینه طراحی و ساخت معماری و طراحی معماری منظر و نیز شهرسازی بود. با افزایش نیاز و گسترش حوزه های تخصصی از سال 1392 به بعد، علوم ساختمان و فناوری ساخت بیش از پیش مد نظر قرار گرفت. استفاده از توان و تخصص همکاران دانشگاهی، و همکاری با شرکت های مشاور داخل و خارج از کشور، در پروژه های متعدد و در زمینه های طراحی، محاسبات، کنترل، مشاوره، ساخت و آموزش فرصت مناسبی برای توسعه شرکت و ارائه خدمات منحصر به فرد ایجاد کرد. در حال حاضر این شرکت در زمینه های طراحی ، مشاوره، و فناوری ساخت با رویکرد بهبود عملکرد و بهینه سازی فعالیت دارد.

دکتر محمد تحصیلدوست
دکتر محمد تحصیلدوست
دکتری مهندسی معماری (فناوری)
دکتر زهراسادات زمردیان
دکتر زهراسادات زمردیان
دکتری مهندسی معماری (انرژی)
مهندس نادر فرزانه فر
مهندس نادر فرزانه فر
کارشناسی ارشد انرژی
مهندس محسن سلامی
مهندس محسن سلامی
کارشناسی ارشد سازه
مهندس عطا رحیمی
مهندس عطا رحیمی
کارشناسی ارشد مهندسی سازه
مهندس علی‌اکبر داوری‌فر
مهندس علی‌اکبر داوری‌فر
کارشناسی مهندسی سازه
دکتر امین حسین پور
دکتر امین حسین پور
دکتری مهندسی معماری (حریق)
مهندس آلینا کریم‌مسیحی
مهندس آلینا کریم‌مسیحی
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
مهندس سوگندحقیقت
مهندس سوگندحقیقت
کارشناسی ارشد مهندسی معماری (انرژی)
مهندس امیرفربد شاهوردی
مهندس امیرفربد شاهوردی
کارشناسی ارشد مهندسی معماری (انرژی)
مهندس آیدا پیله ور
مهندس آیدا پیله ور
کارشناسی ارشد مهندسی معماری (انرژی)
مهندس آزیتا احمدی بنکدار
مهندس آزیتا احمدی بنکدار
کارشناسی ارشد مهندسی معماری (انرژی)
مهندس یاسمن امیر ریاحی
کارشناسی ارشد مهندسی برق
داوود باقرپور
داوود باقرپور
مسوول امور مالی
مهندس محسن مهرجو
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
مهندس هانیه نورکجوری
مهندس هانیه نورکجوری
کارشناسی ارشد معماری و انرژی
مهندس پگاه اشراقی
مهندس پگاه اشراقی
کارشناسی ارشد معماری و انرژی
مهندس ایمان علیزاده
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
دکتر امیر رضاییان
دکتر امیر رضاییان
دکتری مهندسی معماری (فناوری)
دکتر پوریا عامری
دکتری مهندسی معماری (BIM)
مهندس نسترن شفوی مقدم
مهندس نسترن شفوی مقدم
پژوهشگر دکتری معماری و انرژی
مهندس یاسمن فرزانه‌فر
مهندس یاسمن فرزانه‌فر
کارشناسی ارشد طراحی شهری
مهندس مهدی توسلی
مهندس مهدی توسلی
کارشناس معماری
داوود بیگی
مسوول امور مالی
مهندس مهدیس ایلخانی
مهندس مهدیس ایلخانی
کارشناسی مهندسی معماری
مهندس مجید سفید گران
کارشناسی ارشد سازه
مهندس مهدیس ایلخانی
مهندس مهدیس ایلخانی
کارشناسی مهندسی معماری

شرکت‌های همکار

.