09383740404

www.vrsepehr.com

info@vrsepehr.com

واحد فناور سپهر نوین تجسم ساخت متشكل از جوانان خلاق و متخصصان رشته هاي عمران، معماري و مدیریت پروژه و ساخت می‌باشد. راه ما در سال 1399 با فعالیت در زمینه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس آغاز شد. ایده‌هایمان را از جهت علمی بررسی کردیم و نتایج آن را در قالب مقالات در مجلات و کنفرانس‌های داخلی و بین‌المللی ارائه دادیم. مهرماه 1400 در مركز نوآوري دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي مستقر شديم، حال سقف سپهر ما بلندتر شده و گروه ایده پرداز ما همواره در تلاش است که به رویاها رنگ واقعیت بزند. گروه مجری ما نیز در کنار عملی ساختن این ایده‌های نوین، مشغول ارائه خدمات در زمینه های مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، واقعیت مجازی (VR)و واقعیت افزوده (AR) به مشتریان فهیم و فرهیخته می‌باشد.
با ما فراتر از اکنون باشید