طراحی و مشاوره ساختمان

طراحی ساختمان ترکیبی پیچیده از “هنر و خلاقیت” و “فناوری و مهندسی” است‌. علاوه بر زیبایی شناختی تأمین آسایش و آرامش فضا، کارایی و بهینه بودن هرچه بیشتر آن، پایداری و ایمنی ساختمان، و وجوه اقتصادی از جمله موضوعاتی است که همزمان باید در مرحله طراحی و ساخت در نظر گرفته شود .
بومشهر پایدار با تکیه بر تجربیات متخصصین خود در بهره‌گیری از وجوه مختلف مهندسی و هنر معماری، کوتاهترین مسیر را برای تحقق این خواسته فراهم می‌سازد.

طراحی و مشاوره ساختمان

سازه

معماری

واقعیت مجازی

بهینه‌سازی

طراحی منظر و محوطه

طراحی داخلی

تأسیسات برقی و مکانیکی