دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت

  • برگزاری سمینار و کارگاه های تخصصی (انرژی، حریق، طراحی جزئیات، …)
  • دوره های بازآموزی و ارتقا
  • آموزش نرم افزارهای تخصصی (انرژی، نور ، حریق، تهویه، …)
  • بسته های آموزشی

.

آموزش و پژوهش

طرح‌های پژوهشی

مطالعات اولیه پروژه

دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و بلندمدت