به خانه کاغذی بومشهر پایدار خوش آمدید!

ممنون از اشتیاقی که شما را به این صفحه کشانده. با کمک تصویر و فیلم های موجود در این صفحه، خانه کاغذی بومشهر پایدار را بسازید و به یاد ما باشید. 

یادتان باشد، بعد از ساختن خانه کاغذی با به اشتراک گذاشتن تصویر آن در اینستاگرام و منشن کردن صفحه ما ( boomshahir.paydar) و یا فرستادن تصویر آن در واتسپ مجموعه، از طرح های تخفیفی دپارتمان انرژی و محیط در مجموعه بومشهر پایدار بهره مند شوید.